Luft til vand varmepumpe - installation og service

Udnyt energien i udeluften

Med en luft til vand varmepumpe er du sikret både varme og varmt vand i boligen. Denne type varmepumpe er meget billigere at installere end et jordvarmeanlæg, da din have ikke skal graves op i forbindelse med nedlægning af mange meter slanger.
Med en luft til vand varmepumpe kan du udnytte energien i udeluften og producere din egen energi. Det kan du spare mange penge ved.

Installation af luft til vand varmepumpe i Herning

Kontakt os på tlf. 97 12 59 40 og få en god dialog omkring en varmepumpeløsning til din bolig.

Vi laver varmepumpe anlæg over hele Midtjylland – herunder Herning, Brande, Sunds, Vildbjerg, Ikast, Silkeborg.

Frostvejr er ingen hindring for varmepumpen

Luft til vand varmepumpen sætter den indsugede udeluft under højt tryk. I kraft af dette kan den faktisk trække energi ud af luft, som er under frysepunktet.

Luft til vand varmepumpe over for jordvarmeanlæg

Luft til vand varmepumpen er en smule mindre effektiv, som jordvarmeanlægget. Det skyldes, at den udeluft, som varmepumpen trækker energi ud af, svinger en del temperaturmæssigt. Den jordopvarmede væske, som jordvarmeanlægget henter op og trækker energi ud af, har en meget mere konstant temperatur hen over alle årets måneder.

Hvordan virker en luft til vand varmepumpe?

Varmepumpen står oftest uden for huset. En ventilator trækker udeluften ind i varmepumpen. Her sættes luften under tryk og luftens indhold af energi trækkes ud og opvarmer en væske. Herefter sendes væsken - via slanger og rør - ind i varmtvandsbeholder i huset. I varmtvandsbeholderen kan væsken opvarme brugsvandet i boligens haner samt vandet i radiatorerne eller det vandbårne gulvvarmesystem.

Hvor mange kWh bruger en luft til vand varmepumpe?

Varmepumpen kræver naturligvis elektricitet for at kunne fungere. Men hver gang den bruger 1 kWh til drift, så producerer den 3-5 kWh til opvarmning af din bolig.

Luft til vand varmepumpens energiforbrug bruger måleenheden SCOP-værdi, der er udtryk for hvor mange kWh den kan producere for hver kWh, den forbruger. Jo højere SCOP-værdi, jo effektiv er varmepumpen.

Læs mere om vores andre varmepumpeløsninger