Luft til vand-varmepumpe

Så udnytter du energien i udeluften

Med en luft til vand varmepumpe er du sikret både varme og varmt vand i boligen. Denne type varmepumpe er meget billigere at installere end et jordvarmeanlæg, da din have ikke skal graves op i forbindelse med nedlægning af mange meter slanger.
Med en luft til vand varmepumpe kan du udnytte energien i udeluften og producere din egen energi. Det kan du spare mange penge ved.

Frostvejr?  Ingen hindring for varmepumpen

Luft til vand varmepumpen sætter den indsugede udeluft under højt tryk. I kraft af dette kan den faktisk trække energi ud af luft, som er under frysepunktet.

 

Luft til vand varmepumpe over for jordvarmeanlæg

Luft til vand varmepumpen er en smule mindre effektiv, som jordvarmeanlægget. Det skyldes, at den udeluft, som varmepumpen trækker energi ud af, svinger en del temperaturmæssigt. Den jordopvarmede væske, som jordvarmeanlægget henter op og trækker energi ud af, har en meget mere konstant temperatur hen over alle årets måneder.

Sådan fungerer luft til vand varmepumpe  - kort fortalt!

Varmepumpen står oftest uden for huset. En ventilator trækker udeluften ind i varmepumpen. Her sættes luften under tryk og luftens indhold af energi trækkes ud og opvarmer en væske
Væsken sendes via rør/slange ind i huset til varmtvandsbeholderen.

Her opvarmer væsken både brugsvand og radiatorvand/vandbåren gulvvarme.

Brug en kWh og få fire kWh igen

Varmepumpen kræver naturligvis el for at kunne fungere. Men hver gang den bruger 1 kWh til drift, så producerer den 3-5 kWh til opvarmning.

Man beregner pumpens SCOP værdi, der er udtryk for hvor mange kWh den kan producere for hver kWh, den forbruger. Jo højere SCOP-værdi, jo effektiv er varmepumpen.

Kontakt os for en varmepumpeløsning

Få en god dialog omkring en varmepumpeløsning til din bolig.

Vi laver varmepumpe anlæg over hele Midtjylland – herunder Herning, Brande, Sunds, Vildbjerg, Ikast, Silkeborg

Se også menupunkterne